Author: indecdeme

עם ההגעה לישראל, הארגון יוצר דירות ראויות לעובדים. זהו חדר במלון או חדר שכור. זה תלוי אך ורק בבקשת הילדה, מכיוון שהתשלום עבור הנדל"ן נופל בדיוק עבור יתרת העובדת. המחיר המשוער של השכרת הדירה היומית בישראל הוא כ 40-60 דולר ליום.מערכת מובנת של בונוסים של עובדים. מתנות מלקוחות העובדים לוקחים את עצמם. יעד עדיפות של סוכנות הליווי ישראל נערות ליווי תל אביב – לספק לבנות עבודה הגונה עם רווחים רציניים, והגברים שלנו מספקים שירותים באופן בלעדי באופן ישיר באיכות טובה יותר. רק גישה זו מאפשרת לבסס שותפות ארוכה, אשר תהיה רווחית הן לעובדים והן ללקוחותינו.

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.